LAMOTTE BEUVRON - NE - 2ème EXC

 

 

Lamotte beuvron ne afbs 2021 1

 

LAMOTTE BEUVRON -  NE AFBS - 19 Septembre 2021

Classe : JEUNE Femelles

Juge : Mme MAKOMASKI Maria 

   2ème EXCELLENT 

 

Lamotte beuvron ne afbs 2021 5   Lamotte beuvron ne afbs 2021 7

 

Lamotte beuvron ne afbs 2021 10   Eiza ne 2021

NE 2021 résultats bernois xlsxNE 2021 résultats bernois xlsx