LAMOTTE BEUVRON - NE - TB

 

Lamotte beuvron ne afbs 2021 9

 

LAMOTTE BEUVRON -  NE AFBS - 19 Septembre 2021

Classe : JEUNE Femelles

Juge : Mme MAKOMASKI Maria 

   TRES BON 

 

Lamotte beuvron ne afbs 2021 4   Lamotte beuvron ne afbs 2021 6 

NE 2021 résultats bernois xlsxNE 2021 résultats bernois xlsx